Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

  • Şube Müdürü
  • Şube Müdürlüğü' nün Görevleri
  • Faaliyetler
  • Personel Listesi
  • İletişim 

 

                                                                                                Mehmet DEMİRKOL

                                                                                              Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü

 

         1965 Yılında Tokat- Reşadiye  ilçesi Güvendik köyünde doğdu ve İlkokulu köyünde 1976 yılında bitirdi.  Orta  ve lise öğrenimini  Sivas- Yıldızeli  ilçesi Pamukpınar Öğretmen Lisesinde yatılı öğrenci olarak 1982 yılında tamamladı. 1987 yılında  Erzurum- Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldu. 1989 yılında askerlik hizmetini tamamladı. Çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 1993 yılında devlet memuru olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Foto-Film Şube Müdürlüğünde  çalıştı. 1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına geçiş yaptı ve Sivas-Gölova İlçe Tarım Müdürlüğünde çalıştı.  03.04.1998 yılından 06.09.2010 yılına kadar  yaklaşık olarak 12,5 yıl Reşadiye ilçe Tarım Müdürü olarak çalıştı. 03.07.2015 tarihinde Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür V. olarak çalışmaya başladı.

          Evli ve 4 kız ve 1 erkek çocuk sahibidir.  Çok sayıda  çeşitli Gıda kontrolü ile kurslar, Organik tarım, süt hayvancılığı yetiştiriciliği, damla sulama vb.  kurslara katıldı.​


 


 


 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün Görevleri:
 
a) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, 
b) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal ettirmek, 
c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak. 
ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak, 
d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime 
göndermek, 
e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek, 
f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimini kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, 
g) Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak, 
ğ) Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
h) Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
ı) Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,
i) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun uygulanmasını sağlamak,
j) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
k) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek,
l) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


 


 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Fa​aliyetleri için tıklayın....


 


 

S.NOADI VE SOYADIÇALIŞTIĞI ŞUBEGÖREV/ÜNVAN
1Mehmet DEMİRKOLKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)ŞUBE MÜDÜRÜ
2Ahen Mustafa AYPARKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
3Asiye YAMANOĞLUKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
4Cemal BALCIKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
5Emine KÜÇÜKERKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
6Memduha Buket KORALKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
7Şevkiye DEMİRKOLKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
8Metin YILMAZKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
9Nursel DEMİRKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
10Taner AKÇAYKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis(Tüt.Tekn.)
11Cengiz DERTLİKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
12Figen KIVRAKKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
13Ayşe YILDIRIMKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
14Buğra ERDEMKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
15Mehmet GÜLSOYKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Veteriner Hekim
16Özlem ÖNERKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Mühendis (Ziraat)
17Mehmet BULUTKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Sosyolog
18Gökhan KIŞLAKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Tekniker (Ziraat)
19Neslihan GÖZÜPEKKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Tekniker (Ziraat)
20Rüfai YILDIRIMKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Tekniker (Ziraat)
21Şahadet MUTLUKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Tekniker (Ziraat)
22Ertan ERKANKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Teknisyen (Ziraat)
23Dilek GÜVENKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Usta
24İbrahim TAYĞARKoordin. ve Tar.Veriler Şubesi    (ÇEY)Traktör Sürücüsü​
  


 

Telefon  : 0 356 228 07 00
Faks       : 0 356 228 07 07
E-mail    : 60.ktv@tarim.gov.tr

''