8.3.2017 / Gösterim Sayısı : 541

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Kapsamında Hibe Desteği Almaya Hak Kazananlar Belirlenmiştir.

​     Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No : 2016/13) kapsamında, 2017 yılı 13. Etap başvurularının  değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahipleri belirlenmiştir.

     Listede isimleri yer alan yatırımcıların en geç 27 Mart 2017 tarihine kadar Hibe Sözleşmesi imzalamak üzere Müdürlüğümüze gelmeleri gerekmektedir. İlanen duyurulur.

     Hibe desteği almaya hak kazananları gösterir liste (EK-6- Tablo-2) için tıklayınız.

''