8.3.2017 / Gösterim Sayısı : 261

Düşük Faizli Kredi Uygulama Esasları Tebliği Yayımlanmıştır

      T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/15) 08 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. ​

     Söz konusu tebliğ, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

      Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler tebliğde belirtilmiştir.

 

Tebliğ için tıklayınız.

Tebliğin Ekleri için tıklayınız.

''