Vizyon - Misyon


Vizyon

Kırsal alanlarla beraber Şehirde de etkin Paydaşların ve tüketicilerin her an ulaşabileceği kadar yakın Tarımın her sorununa çözüm üretebilecek kadar uzman Kurumsal ve idari dönüşümünü tamamlamış yetkin, çağdaş, güvenilir, dinamik, insan odaklı, ihtiyaçlara duyarlı, bitkisel ve hayvansal üretim hizmetlerinin sunumunda kaliteyi ve verimlili​​ği esas alan, kaynakların sürdürülebilirliğini ön planda tutan, üretici-tüketici dengesini gözeten, sağlıklı ve dengeli beslenmeye katkıda bulunan bir kuruluş olmaktır. ​Misyon

İlimizde tarım alanında yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini katılımcılık, etkinlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde yürütmek, ilin sahip olduğu kaynakların bir plan dahilin de rasyonel biçimde kullanımını sağlayarak kırsal kesimde yaşayan halkın yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltmek, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıd​aya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği sağlamaktır.

''